Infosprint

  1. Prostřednictvím info@gm-trend.cz zašlete nám dotaz směřující k poskytnutí rychlého podnikatelského poradenství, testu bonity podnikatelského jevu nebo rychlé diagnózy podnikatelské situace (např. inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti podniku/firmy, podnikatelského potenciálu rodiny ap.). Zaměřujeme se zejména na rodinné firmy.  Dotaz či zadání zformulujte maximálně do 100 slov.
  2. Naši poradci zareagují na Váš dotaz tím, že odpověď bude zaslána na Vaši elektronickou adresu max. do 48 hodin po obdržení:
    1. “nemáme adekvátní kapacitu splnit Váš požadavek“  - v tomto případě odpověď není honorována,               
    2. nebo Vám nabídneme honorovanou službu v nadstandardně zkráceném termínu.
    3. Pokud nezareagujeme ve stanoveném termínu (pravděpodovně jde o technickou či jinou poruchu v komunikaci), opaktujte svůj požadavek zasláním na email czmikolas@gmail.com 

formule