GM-billboard

Svět podnikání GM ...

Nová životní a podnikatelská filosofie je založena na ideji partnerství (spolupráce) v mnohotvárných efektivních vnitřních a vnějších sítích angažovaných subjektů nejen v ekonomické oblasti.“ 
Z. Mikoláš – v knize Synergické podnikání

Možná nevíte, co znamená název naší společnosti. GM-TREND znamená "trendy globálního managementu a podnikání". Proto od roku 1990, kdy jsme začali podnikat, stavíme na dvou pilířích:

  • perfektní znalost historie podnikání (tedy kvalitní účetnictví firmy)
  • pochopení globálních trendů v podnikání a managementu.

V tomto duchu poskytujeme naše poradenské a další služby.

Kromě praktických služeb se věnujeme i výzkumu podnikání. Na této stránce prezentujeme některé úvahy a poznatky, které reagují na nejnovější poznatky teorie a praxe podnikání. Na požádání vám článek zašleme.

Autor

Název příspěvku

Datum prezentace

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. a kol.

Jak se dívám na svět ... Soudobé projevy globalizace

e-kniha, vydal: TZ-ONE 2016, v prodeji v KOSMAS a jiné e-prodejny

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Jak se dívám na svět ... Potenciál harmonie nebo tragédie?!

vydal: Repronis 2018, dostupné v knihovnách ČR

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. 

Jak se dívám na svět ... Na prahu před evolucí nebo revolucí?!

e-kniha, vydal: TZ-ONE 2020, v prodeji v KOSMAS a jiné e-prodejny

Z. Mikoláš,  M. Hudáková, V. Fialová a kol.

Rodinné podnikanie, teória a príklady z praxe

vydal: Wolter Kluwer (SK) 2014, dostupné v knihovnách ČR a SR

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. a kol.

Konkurenční potenciál průmyslového podniku

vydal: C. H. Beck 2011, dostupné v knihovnách ČR

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku, Konkurenční potenciál a dynamika podnikání

vydal: Grada 2005, e-kniha v prodeji v KOSMAS a jiné e-prodejny

Kolektiv (kapitola 7: Z. Mikoláš)

Business Clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

vydal: OECD 2005, dostupné v knihovnách EU

Něco ke čtení ... (viz níže: Kvalita podnikání pro život, Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku).  Napište nám své poznatky a náměty. Děkujeme.

Kvalita podnikání pro život2.pdf (1,02Mb)

Kniha Z. Mikoláš- Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku.pdf (1,01Mb)

V období Covid 19 kontaktní formulář je pozastaven. Děkujeme za pochopení.

Klikněte zde pro úpravu textu.