Gm-billboard

GM świat biznesu ...

"Nowe życie i biznes filozofia opiera się na idei partnerstwa (współpracy) efektywnych sieciach wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów zaangażowanych nie tylko w sferze gospodarczej."

Z. Mikoláš - w książce Synergia Biznesu

Możesz nie wiedzieć, co to jest nazwa naszej firmy. GM-TREND oznacza "trendy globalnego zarządzania i biznesu." W związku z tym, od 1990 roku, kiedy rozpoczął działalność, budujemy na dwóch filarach:

  • Doskonała znajomość historii działalności (tj jakości firm księgowych)
  • Zrozumienie globalnych trendów w biznesie i zarządzaniu.

W tym duchu, dajemy doradztwo i inne usługi.

Oprócz praktycznych usług, które koncentrowały się na badaniach i działalności. Na tej stronie prezentujemy kilka refleksji i spostrzeżeń, które odpowiadają na najnowszej wiedzy na temat teorii i praktyki biznesowej.

 

Autor

Tytuł artykułu

Data przedstawienia

Z. Mikoláš, J. Karpeta, J. Mikolášová

Biznes rodziny

26. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiedz nam swoje spostrzeżenia i będziemy publikować na naszej stronie internetowej. Podczas Covid 19 ta usługa jest zawieszona. Dziękuję za zrozumienie.

GM-TREND = sukces!!!

Biznes rodzinny 29.5.2015.docx (52kb)