Představitel GM-Trend, spol. s.r.o.představitel GM-Trend

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., prof. h. c.
jednatel GM-TREND

Vážené dámy, Vážení pánové,

Filozofie naší společnosti je orientována do čtyř rovin:

  • spojit teorii s praxí, resp. dát „přiměřeně teorie praktikům“
  • přispět svou erudicí podnikatelům a malým a středním podnikům, zejména rodinným firmám, k racionálnímu přijímání strategických podnikatelských rozhodnutí
  • přinášet zájemcům o rozšíření poznatků z oblasti teorie podnikání, malého, středního a rodinného podnikání a podnikové ekonomiky a managementu nejnovější informace a znalosti
  • podporujeme poradenstvím a službami rozvoj Rodinného podnikání
  • NÁŠÍ PRIORITNÍ SLUŽBOU JE KVALITNĚ VEDENÉ ÚČETNICTVÍ  A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ PRO VŠECHNY ZODPOVĚDNÉ PODNIKATELE A MALÉ PODNIKY

Máme smysl pro charitu a podporujeme neziskovou organizaci JANA, Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání

Účel spolku Jana:

Účelem založení a existence spolku je podpora rozvoje kultury, sportu a vzdělání v ČR. Podporujeme naučné publikace  se zaměřením na  podnikání a trendy soudobého světa.

S Vámi zvládneme proud společenské odpovědnosti.

Naše motto: Společně vytvoříme deštník pro vaše ohrožení a nasměrujeme proud vašich příležitostí.

https://docs.google.com/a/vsp.cz/file/d/0B5lXdThDT0-HamFMS290LWY4MkU/edit?usp=drive_web&pli=1

Z. Mikolas -certifikát.pdf (2,68Mb)

PŘEČTĚTE SI E-KNIHY Z NAŠÍ DÍLNY:

  • Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku.
  • Jak se dívám na svět ... Soudobé projevy globalizace.
  • Jak se dívám na svět ... Na prahu před evolucí nebo revolucí?!
  • Úvod do spirální (evoluční) ekonomie, tak se dívám na svět.

KDE KNIHY KOUPÍTE?

Ve všech dobrých knihkupectvích s odbornou a naučnou literaturou. Nejlepší ceny e-knih nabízí KOSMAS v sekci e-knihy.

GM-TREND má nový certifikát

Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu.

136_CZ_Certificate_opportunity_GM-TREND.pdf (472kb)