Představitel GM-Trend, spol. s.r.o.představitel GM-Trend

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
jednatel GM-TREND

Vážené dámy, Vážení pánové,

Filozofie naší společnosti je orientována do čtyř rovin:

  • spojit teorii s praxí, resp. dát „přiměřeně teorie praktikům“
  • přispět svou erudicí podnikatelům a malým a středním podnikům, zejména rodinným firmám, k racionálnímu přijímání strategických podnikatelských rozhodnutí
  • přinášet zájemcům o rozšíření poznatků z oblasti teorie podnikání, malého, středního a rodinného podnikání a podnikové ekonomiky a managementu nejnovější informace a znalosti
  • podporujeme poradenstvím a službami rozvoj Rodinného podnikání
  • NÁŠÍ PRIORITNÍ SLUŽBOU JE KVALITNĚ VEDENÉ ÚČETNICTVÍ  A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ PRO VŠECHNY ZODPOVĚDNÉ PODNIKATELE A PODNIKY

https://sites.google.com/a/vsp.cz/prof-ing-zdenek-mikolas-csc/

https://sites.google.com/a/vsp.cz/prof-ing-zdenek-mikolas-csc/

Máme smysl pro charitu a podporujeme neziskovou organizaci JANA, Spolek na podporu kultury, sportu a vzdělání

Účel spolku Jana:

Účelem založení a existence spolku je podpora rozvoje kultury, sportu a vzdělání v ČR, zejména mladých, talentovaných, handicapovaných, sociálně slabých a jinak potřebných lidí včetně seniorů v duchu profesionality, pracovitosti a mravnosti.

Podpořte spolek a jeho projekty i Vy. 

Děkuji.

Z. Mikoláš

Nabídky ke spolupráci píšte na email: czmikolas@gmail.com nebo volejte na číslo: 604747979

S Vámi zvládneme proud společenské odpovědnosti.

Hudební motto spolku: 

https://docs.google.com/a/vsp.cz/file/d/0B5lXdThDT0-HamFMS290LWY4MkU/edit?usp=drive_web&pli=1

Z. Mikolas -certifikát.pdf (2,68Mb)